Кількість інодів (inodes) файлової системи Linux

  у розділі Технічні теми 

бітики і байтики

Інод (індексний дескриптор) — елемент файлової структури операційних систем Linux/Unix. Він містить інформацію про файл чи директорію — їх тип, розмір, права доступу тощо (метадані). Користувач їх не бачить, але вони є. ;)

Кожен файл чи директорія у файловій системі має відповідний інод, що їх характеризує.

Деякі хостинг-провайдери встановлюють ліміт інодів1.

Маючи доступ до консолі сервера (наприклад через SSH) можна визначити кількість інодів, що використовуються певною директорією та її дочірніми елементами, командою:

echo "Detailed Inode usage for: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d\/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c\t\t- $d\n" ; done ; printf "Total: \t\t$(find $(pwd) | wc -l)\n"

  1. Хостинги, що використовують cPanel зі стандартними налаштуваннями застосовують певні штрафні санкції для 100 000 інодів та унеможливлюють створення нових файлів після 250 000. 


Коментарі