Підключення нового диска (3ТБ) в Linux

  у розділі Технічні теми 

Дискові пристрої, що "бачить" система:

lsblk

NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 119,2G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 117,3G 0 part /
├─sda2  8:2  0   1K 0 part 
└─sda5  8:5  0   2G 0 part [SWAP]
sdb   8:16  1  2,7T 0 dis

Новий диск це sdb.

parted /dev/sdb

(parted) mklabel gpt
(parted) unit TB
(parted) mkpart primary 0.00TB 3.00TB
(parted) quit

Створення файлової системи:

mkfs.ext4 /dev/sdb1

Тюнинг файлової системи, зменшуємо кількість резервних блоків зі стандартних 5% до 1%:

tune2fs -m 1 /dev/sdX1

UUID логічного диска:

blkid

/dev/sdb1: UUID="00a4f53b-d81a-4973-abef-649e9bbd2b21" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="30360e31-2d61-4168-8429-fe2acd1ea0cf"

Монтування при старті системи:

nano /etc/fstab

# /backup
UUID=00a4f53b-d81a-4973-abef-649e9bbd2b21 /backup    ext4  defaults    0    2

Створимо точку монтування і підмонтуємо все:

mkdir /backup

mount -a

Підглянуто тут.


Коментарі