Видалення старих ядер Linux, які більше не використовуються

  у розділі Технічні теми 

З часом, після оновлень ядра Ubuntu в системі залишаються старі версії, які більше не використовуються, а лише займаютьс місце.

Їх можна відшукати і видалити однією командою (це не зачіпить поточне, останнє, ядро):

# sudo dpkg -l linux-{image,headers}-* | awk '/^ii/{print $2}' | egrep '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | grep -v $(uname -r | cut -d- -f-2) | xargs sudo apt-get -y purge

Коментарі