Налаштування Debian на нетбуці Asus Eee PC

  у розділі Технічні теми 

Debian Linux

Встановлення Debian на старенький нетбук Asus Eee PC я описав в попередній статті. Зараз, я зроблю базові налаштування системи для роботи з сервером 3D-друку Klipper.

Налаштування Wi-Fi

Зайти як звичайний користувач:

login: klp
Password: *******

Стати адміністратором root:

klp@klipper:~$ su
Password: *******

root@klipper:

Налаштувати мережу. Вкажіть свої NETWORK-NAME та NETWORK-PASS:

ip link set wlp1s0 up
wpa_passphrase NETWORK-NAME NETWORK-PASS > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
systemctl restart wpa_supplicant

Мій файл /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, порівняйте зі своїм:

root@klipper:/home/klp# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=sudo
network={
  ssid="NETWORK-NAME"
  psk=86927f1e3a2103c78b7dd8854751b766f23a9808852dda76c0f488a2d8ffbcfd
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    group=CCMP
    pairwise=CCMP
}

Запуск підключення в ручному режимі:

/sbin/wpa_supplicant -B -D nl80211 -i wlp1s0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
dhclient

Перевірка підключення:

root@klipper:/home/klp# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
3: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:15:af:ef:f3:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.17/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlp1s0

Бачу що інтерфейс wlp1s0 має IP-адресу 192.168.1.17.

Віддалене підключення до системи

Під'єднайтеся до комп'ютера з іншої системи, де SSH клієнт надає можливість копіювати дані. Для Windows популярними клієнтами є PuTTY, MobaXterm.

Для підключення використайте IP-адресу з кроку тестування підключення до мережі.

Автоматичне підключення Wi-Fi

Проте, для автоматичного під'єднання треба ще трохи конфігурації. Перегляньте ключ який відповідає паролю для Вашої Wi-Fi мережі, скопіюйте ключ psk з файлу /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:

cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep psk

psk=XXX

Відредагуйте файл /etc/network/interfaces:

pico /etc/network/interfaces

В кінці, з нового рядка, вставте текст:

allow-hotplug wlp1s0
iface wlp1s0 inet dhcp
  wpa-ssid NETWORK-NAME
    wpa-psk XXX

Де XXX скопійовано в попередньому кроці (з файлу /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf).

Збережіть дані та вийдіть з редактора натиснувши Ctr + X та Y, а потім Enter.

Мій файл /etc/network/interfaces:

root@klipper:/home/klp# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug wlp1s0
iface wlp1s0 inet dhcp
  wpa-ssid Lufa-2
    wpa-psk 86927f1e3a2103c78b7dd8854751b766f23a9808852dda76c0f488a2d8ffbcfd

Перевантажте систему та переконайтеся що автоматичне підключення до Wi-Fi відбулося:

/sbin/reboot

Видаліть пароль який вказано відкритим текстом у файлі /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:

pico /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Більше варіантів для підключення мережі описано в офіційній документації Debian.

Оновлення системи

Відредагуйте файл /etc/apt/sources.list, закоментуйте рядки з cdrom:

::: bash
pico /etc/apt/sources.list

Мій файл /etc/apt/sources.list:

::: bash
root@klipper:/home/klp# cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official i386 DVD Binary-1 20221217-10:40]/ bullseye contrib main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official i386 DVD Binary-1 20221217-10:40]/ bullseye contrib main

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib

Оновіть перелік відомих пакетів (програм):

apt update

sudo

Щоб працювати під звичайним користувачем, але мати можливість виконувати команди як адміністратор потрібно встановити програму sudo.

apt install sudo

Додайте звичайного користувача в групу адміністраторів:

/sbin/adduser klp sudo

root@klipper:/home/klp# /sbin/adduser klp sudo
Adding user `klp' to group `sudo' ...
Adding user klp to group sudo
Done.

Вийдіть з системи:

exit
exit

Після повторного логіну, для виконання команд адміністратора можна використовувати sudo перед нею. Пароль для sudo це пароль звичайного користувача (не суперадміністратора root). Наприклад:

klp@klipper:~$ sudo poweroff
[sudo] password for klp:
klp@klipper:~$ Connection to 192.168.1.17 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.17 closed.

Не засинати після закривання екрана

За замовчуванням, нетбук засинатиме якщо закрити кришку екрана. Це можна відключити.

У файлі /etc/systemd/logind.conf розкоментувати HandleLidSwitch=ignore:

echo "HandleLidSwitch=ignore" | sudo tee --append /etc/systemd/logind.conf

Перевантажте комп'ютер.

Відображення процесу завантаження

Я люблю бачити як вантажиться система. :) За замовчуванням, цей процес відбувається "за ширмою". Зроблю його видимим. Треба відредагувати /etc/default/grub і переконатися що GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT не містить quiet:

klp@klipper:~$ sudo cat /etc/default/grub
...
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""

Перечитати конфігурацію GRUB:

klp@klipper:~$ sudo update-grub

Оптимізація роботи диска

Якщо використовуєте SD-карту, або SSD старого зразка — раджу ознайомитися з моїми порадами для продовження життя карти (диска).


Коментарі